Norsk Naturarv
blank
Hjem >  141 nyregistrerte amfibieforekomster i Oslo fra 2006 til 2016

141 nyregistrerte amfibieforekomster i Oslo fra 2006 til 2016

Norsk Naturarv undersøker udokumenterte gytedammer (lokaliteter) for amfibier. 

For tiden kartlegges gytedammer i Oslo kommune. Undersøkelsene så langt har vist at vanlig frosk er det vanligste amfibiet. Den er tilnærmet tilstedeværende i de fleste dammer, tjern og vann, men ikke på øyene i Oslofjorden eller i sentrum av byen.

Padde har tilnærmet samme utbredelse som frosk. Arten befinner seg i 90 % av vannen der det er funnet gytende frosk. 

Liten salamander har en forholdvis stor utbredelse, men denne arten har vi mindre kunnskap om.

Stor salamander er mindre utbredt enn liten salamander, men det foreligger ingen god oversikt over arten forekomst.

021.jpg
Vanlig frosk under egglegging i dam på Rommen. Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

De nyregistrerte lokalitetene er gytedammer for stor salamander, liten salamander, spissnutet frosk, buttsnutet frosk (vanlig frosk) og padde i Oslo. Omkring 1/3 av de nyoppdagete dammene har blitt undersøkt og dokumentert etter tips fra interesserte borgere.

I Oslo finnes det i dag omtrent 190 dammer og tjern i Oslo kommune med amfibier, hvorav nær halvparten befinner seg i byggesonen.

Stor salamander. (Fem nye gytedammer)

1. Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta. 2008.
2. Halsenenga, Bygdøy Sjøbad. 2008.
3. Bleikøydammen. 2007.
4. Bygdøy kongsgård. 2006.
5. Øvre Prinsdal skytebane (bekk, ustabil forekomst). 2006.


Liten salamander, hann. Foto: Norsk Naturarv.

Liten salamander. (17 nye gytedammer)

6. Haugmannsveien 22. 2015.
7. Grefsenlia. 2014.
8. Thorleif Haugsvei 8. 2013.
9. Holmendammen terrasse 7. 2013.
10. Jomfrubråtvn. 40, nedre (S) dam på Ekeberg. 2009.
11. Jomfrubråtvn. 40, øvre (Ø) dam på Ekeberg. 2009.
12. Olavsmyra, Østmarka. 2009.
13. Sølvdobla, dam på nordbredd, Østmarka. 2009.
14. Sprengtjern, Østmarka. 2009.
15. Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta. 2008.
16. Halsenenga, Bygdøy Sjøbad. 2008.
17. Dam, lok. 1, ved Hestejordene. 2008.
18. Dam, lok 2 a ”Salamanderdammen”, ved Hestejordene. 2008.
19. Dam, lok 4, ved Hestejordene. 2008.
20. Torgveien 50, Økern. 2008.
21. Svartorsætra, Nordmarka. 2007.
22. Bleikøydammen. 2006.
23. Hovedøydammen. 2006.

Spissnutet frosk. (Fem nye gytedammer)

24. Jomfrubråtvn. 40, nedre (S) dam på Ekeberg. 2009.
25. Jomfrubråtvn. 40, øvre (Ø) dam på Ekeberg. 2009.
26. Jomfrubråtvn. 40, midtre dam på Ekeberg. 2009.
27. Sprengtjern, Østmarka. 2009.
28. Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta. 2008.


Buttsnutet frosk. Foto: Norsk Naturarv.

Buttsnutet frosk (vanlig frosk). (31 nye gytedammer)

29. Øvre dam, Brekke, Maridalen. 2016.
30. Midtre dam, Brekke, Maridalen. 2016.
31. Nedre dam, Brekke, Maridalen. 2016.
32. Store Brennengen, Maridalen. 2016.
33. Hammeren, Maridalen. 2016.
34. Nedre Kirkeby, Maridalen. 2016.
35. Lautabekkens os, Maridalen. 2016.
36. Ødegårdbekken, Maridalen. 2016.
37. Kasa, Maridalen. 2016.
38. Flommark ved Skarsbekken, Maridalen. 2016.
39. Skarsbekken, Maridalen. 2016.
40. Beverdam i Skarsbekken, Maridalen. 2016.
41. Kruttverket I, Maridalen. 2016.
42. Kruttverket II, Maridalen. 2016.
43. Kruttverket III, Maridalen. 2016.
44. Kruttverket IV, Maridalen. 2016.
45. Hauger, Maridalen. 2016.
46. Skar leir, Maridalen. 2016.
47. Skar leir II, Maridalen. 2016.
48. Skarselva, Maridalen. 2016.
49. Nesbekken, Maridalen. 2016.
50. Skogsdam på Nes, Maridalen. 2016.
51. Pytt på Nes, Maridalen. 2016.
52. Pytt ved Brenners, Maridalen. 2016.
53. Vannsig på Brenners, Maridalen. 2016.
54. Pytt på Nordby, Maridalen. 2016.
55. Dausjøelvoset, Maridalen. 2016.
56. Pytt på jorde ved Dausjøelvoset, Maridalen. 2016.
57. Dreneringsgrøft ved Dausjøelvoset, Maridalen. 2016.
57. Sandberget, Maridalen. 2016.
58. Torbjørntjern, Movatn, Maridalen. 2016.
59. Vannsig, Stålputtveien 10, Maridalen. 2016.
60. Kulp, Stålputtveien 35, Maridalen. 2016.
61. Vannsamling, Grinda I, Nordmarka. 2016.
62. Vannsamling, Grinda II, Nordmarka. 2016.
63. Tjern øst for Svartkulp, Nordmarka. 2016.
64. Sognsvann, Nordmarka. 2016.
65. Vegkant ved Blanksjøbekken, Nordmarka. 2016.
66. Myr syd for Nedre Blanksjø, Nordmarka. 2016.
67. Nedre Blanksjø, Nordmarka. 2016.
68. Øvre Blanksjø, Nordmarka. 2016.
69. Lille Åklungen, Nordmarka. 2016.
70. Tjern I NNV for Høgåsen, Nordmarka. 2016.
71. Merraputten, Nordmarka. 2016.
72. Taraldrudmyr, Nordmarka. 2016.
73. Taraldrudtjern, Nordmarka. 2016.
74. Store Åklungen, Nordmarka. 2016.
75. Sump ved Store Åklungen, Nordmarka. 2016.
76. Vannsig til Store Åklungen, Nordmarka. 2016.
77. Dam SØ for Ulleålseter, Nordmarka. 2016.
78. Gårdsdam på Ullevålseter, Nordmarka. 2016.
79. Kringla, Lillomarka. 2016.
80. Tre pytter ved Kringla, Lillomarka. 2016.
81. Myr V for Langevann, Lillomarka. 2016.
82. Langevann, Lillomarka. 2016.
83. Kapteinsputten, Lillomarka. 2016.
84. Mellomputten, Lillomarka. 2016.
85. Nordputten, Lillomarka. 2016.
86. Setertjern, Lillomarka. 2016.
87. Karusputten, Lillomarka. 2016.
88. Pytt ved Isdammen, Lillomarka. 2017.
89. Dam ved Kolås, Lillomarka. 2017.
90. Voksenkollveien 30. 2015.
91. Nytt Besserudtjern. 2015.
92. Rommen. 2015.
93. Grefsentoppen. 2015.
94. Holstad. 2014.
95. Slimåsen I. 2014.
86. Slimåsen II. 2014.
97. Holmlia kirke-I. 2014.
98. Holmlia kirke-II. 2014.
99. Granås. 2014.
100. Nordre Østensjøen gård. 2014.
101. Søndre Ås gård, gårdsdam. 2014.
102. Søndre Ås gård, bekk i hestehage. 2014.
103. Munkerudstunet 39. 2014.
104. Grefsenlia. 2014.
105. Thorleif Haugs vei 8. 2013.
106. Pytt nord for Holmendammen. 2013.
107. Bogstadvannet. 2013.
108. Østensjøvannet. 2013.
109. Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta. 2008.
110. Dam, lok 2 a ”Salamanderdammen”, ved Hestejordene. 2008.
111. Dam, lok 4, ved Hestejordene. 2008.
112. Dam, lok 5, ved Hestejordene. 2008.
113. Dam, lok 6 Lauritsdammen, ved Hestejordene. 2008.
114. Dam, lok 7, ved Hestejordene. 2008.
115. Øvresetertjern. 2007.
116. Holmendammen. 2007.
117. Snarøytjernet. 2007.
118. Dausjøen. 2007.
119. Dausjøelva. 2007.
120. Thorleif Haugs vei 12. 2006.
121. Thorleif Haugs vei 15. 2006.
122. Dr. Holmsvei 15. 2006.

Padde.jpg
Padde. Foto: Norsk Naturarv.

Padde. (18 nye gytedammer)

123. Nytt Besserudtjern. 2015.
124. Karrusputten. 2015.
125. Trollvann. 2014.
126. Grefsenlia. 2014.
127. Thorleif Haugs vei 6. 2013.
128. Thorleif Haugs vei 8. 2013.
129. Thorleif Haugs vei 12. 2013.
130. Nytt Besserudtjern. 2013.
131. Dam, lok. 1, ved Hestejordene. 2008.
132. Dam, lok 2 a ”Salamanderdammen”, ved Hestejordene. 2008.
133. Dam, lok. 2 b, ved Hestejordene. 2008.
134. Dam, lok 4, ved Hestejordene. 2008.
135. Kobberhaugtjern. 2007.
136. Øvresetertjern. 2007.
137. Båntjernveien. 2007.
138. Svartorsætra. 2007.
139. Kongedammen. 2006.
140. Thorleif Haugsvei 12. 2006.
141. Thorleif Haugsvei 15. 2006.

Undersøkte dammer i 2015

Til sammen 17 dammer ble undersøkt 9. og 10. april, 10. juni og 4. september.

1. Nytt Besserudtjern
2. Dam ved unnarennet til Midtstubakken (ingen amfibier)
3. Dam nedenfor Frognerseteren restaurant (ingen amfibier)
4. Voksenkollveien 30, øvre dam
5. Holmendammen
6. Karrusputten
7. Pytt ved Holmendammen
8. Grefsentoppen
9. Linderud gård, nordre dam
10. Linderud gård, søndre dam (ingen amfibier)
11. Haugmannsveien 22
12. Pytt i skogen 200 m nord for Grinda 7C  (ingen amfibier)
13. Svarttjern (ingen amfibier)
14. Tjern I ved Rommiskogen 2 (ingen amfibier)
15. Tjern I ved Rommiskogen 2 (ingen amfibier)
16. Dam på Rommen golfbane
17. Tokerudtjern (ingen amfibier)

Undersøkte dammer i 2014

Til sammen 28 dammer ble undersøkt 9., 10., 11., 13. og 14. april.

1. Holstad
2. Slimeåsen, nedre dam
3. Slimeåsen, øvre dam
4. Holmlia kirke, nedre dam
5. Holmlia kirke, øvre dam
6. Granås, øvre dam
7. Nordre Østensjøen gård
8. Nordre Østensjøen gård, øvre dam
9. Nordre Østensjøen hestehage, øvre dam
10. Munkerudstunet 39, øvre dam
11. Grefsenkollen
12. Grefsenkleiva
13. Trolltjern
14. Nedre Gjersrud (utslettet)
15. Maurtu (ingen amfibier)
16. dam mellom pukkverk og Langbråten (utslettet)
17. Store stein gård (utslettet)
18. Steinsrudvannet (isfri og uten amfibier)
19. Søndre Slime (isfri uten egg og amfibier)
20. Ljanselva ved slalåmbakken (ingen amfibier, stedet uegnet for gyting; sterk strøm)
21. Nordås veien 49, dam I (utslettet)
22. Nordås veien 49, dam II (ingen amfibier)
23. Nordås veien 49, dam III (ingen amfibier)
24. Nordre Abildsø gård, beitemark (ingen amfibier)
25. Dam i nordenden av Østensjøvannet, ved rundkjøring (ingen amfibier)
26. Dam ved Østensjøveien 81 F (ingen amfibier)
27. Bekk mellom Østensjøveien og Eterveien (ingen amfibier)
28. Von Øtkensvei 12 (tørrlagt)

Undersøkte dammer i 2013

Til sammen 34 dammer ble undersøkt 26. og 30. april, 2. og 3. mai.

1. Øvresetertjern
2. Vann ved Voksenkollveien 60, Soria Moria
3. Ullveien 2
4. Voksenkollveien 2
5. Voksenkollveien 4
6. Voksenkollveien 9
7. Voksenkollveien 12
8. Voksenkollveien 19
9. Voksenkollveien 30, øvre dam
10. Voksenkollveien 30, nedre dam
11. Thorleif Haugsvei 3
12. Thorleif Haugsvei 6
13. Thorleif Haugs vei 8
14. Thorleif Haugs vei 12
15. Thorleif Haugs vei 15
16. Holmenkollveien mellom 170 og 196
17. Dam, Midtstubakken, 258 moh.
18. Dam ved Frognerseterveien
19. Sundsdammen
20. Kongedammen, Hospitsveien 23 B
21. Nytt Besserudtjern
22. Mindedammen, Skådalen
23. Dam 40 m syd for Mindedammen
24. Vettaliveien 4 E
25. Vettaliveien 4 H
26. Skådalsveien 23
27. Holmendammen
28. Holmendammen Terrasse 7
29. Smestaddammen
30. Bogstadvannet
31. Dam på Halsenga, Bygdøy
32. Dem i den engelske park
33. Østensjøvannet
34. Langerudbekken rensepark, Østensjøvannet

I 2009 påviste Leif Åge Strand, på oppdrag for Norsk Naturarv, ti nye amfibielokaliteter i Oslo. Strand undersøkte til sammen 25 dammer i Østmarka og i byggesonen i Oslo.

Til toppen av siden

https://www.naturarv.no/overvaaking-av-truete-arter.218929-36136.html


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv