Norsk Naturarv
blank
Hjem > Lover og konvensjoner

Lover og konvensjoner

Konvensjonen om biologisk mangfold (Riokonvensjonen)
ApollosommerfuglKonvensjonen har som formål å hindre at arter utryddes gjennom praktiske tiltak utført av de enkelte land. Norge var konvensjonens initiativtaker, og signerte den i 1992.

dot
Kronikk i Aftenposten:
Biologisk mangfold - fine ord, lite handling
Kronikken Biologisk mangfold - fine ord, liten handling sto på trykk i Aftenposten 7. mai 2001. Den beskrev forvaltningen av artsmangfoldet i lys av lover, konvensjoner og stortingsmeldinger. Siden kronikken ble publisert har det skjedd så lite at den tilnærmet uten endringer kunne ha stått på trykk i 2009. Bilder med tekst er satt til i denne internettpublikasjonen.

Grunnlovens § 110b.

dot
Viltloven

Naturvernloven

dot
Bernkonvensjonen
Konvensjon om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder.


Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv