Norsk Naturarv
blank
Hjem > Lover og konvensjoner

Lover og konvensjoner

Konvensjonen om biologisk mangfold (Riokonvensjonen)
ApollosommerfuglKonvensjonen har som formål å hindre at arter utryddes gjennom praktiske tiltak utført av de enkelte land. Norge var konvensjonens initiativtaker, og signerte den i 1992.

dot
Kronikk i Aftenposten:
Biologisk mangfold - fine ord, lite handling
Kronikken Biologisk mangfold - fine ord, liten handling sto på trykk i Aftenposten 7. mai 2001. Den beskrev forvaltningen av artsmangfoldet i lys av lover, konvensjoner og stortingsmeldinger. Siden kronikken ble publisert har det skjedd så lite at den tilnærmet uten endringer kunne ha stått på trykk i 2009. Bilder med tekst er satt til i denne internettpublikasjonen.

Grunnlovens § 110b.

dot
Viltloven

Naturvernloven

dot
Bernkonvensjonen
Konvensjon om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder.


Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv