Norsk Naturarv
blank
Hjem > Lover og konvensjoner

Lover og konvensjoner

Konvensjonen om biologisk mangfold (Riokonvensjonen)
ApollosommerfuglKonvensjonen har som formål å hindre at arter utryddes gjennom praktiske tiltak utført av de enkelte land. Norge var konvensjonens initiativtaker, og signerte den i 1992.

dot
Kronikk i Aftenposten:
Biologisk mangfold - fine ord, lite handling
Kronikken Biologisk mangfold - fine ord, liten handling sto på trykk i Aftenposten 7. mai 2001. Den beskrev forvaltningen av artsmangfoldet i lys av lover, konvensjoner og stortingsmeldinger. Siden kronikken ble publisert har det skjedd så lite at den tilnærmet uten endringer kunne ha stått på trykk i 2009. Bilder med tekst er satt til i denne internettpublikasjonen.

Grunnlovens § 110b.

dot
Viltloven

Naturvernloven

dot
Bernkonvensjonen
Konvensjon om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder.


Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv