Norsk Naturarv
blank
Hjem > Oversikt over rapporter

Her er en oversikt over rapporter støttet av Norsk Naturarv

Rapportserie fra og med 2011 fra Naturhistorisk museum, finnes her: https://www.nhm.uio.no/forskning/ressurser/publikasjoner/nhm-rapporter/

Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024

dot
Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

dot
Insektrapport 2018

Insektrapport 2014

dot
Insektrapport 2011

Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009

dot
Insektrapport 2008
Insektsrapport

Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

dot
Registrering av amfibier i Oslo 2008

Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside

dot
Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006

dot
Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside


Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv