Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Artsutryddelser

Artsutryddelser

Fortidens utryddelser
I alt kjennes det til fem masseutryddelser på Jorden. Årsakene er ofte ukjent og omfanget av arter som forsvinner varierer. Siste masseutryddelse fant sted for 65 millioner år siden, og utryddet dinosaurene.
Den mest brutale derimot fant sted for 251 millioner år siden og utryddet 95 % artene.

dot
Dagens utryddelser

Utryddelse av arter
Tap av verdens artsmangfold omtales som en av verden største miljøtrusler. I vår tid utryddes arter 100 til 1000 ganger raskere enn hva som tilfelle under naturlige omstendigheter. Det vil si at 10-100 arter utslettes hvert døgn. Direktoratet for naturforvaltning (DN) hevder at innen 25 år vil 10 % av Jordens arter være utryddet.

dot
The World Concervation Union (IUCN)

Utrydningstruete arter i Oslo

dot

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv