Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Årsmelding

Årsmelding

Årsmelding 2022

dot
Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

dot
Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

dot
Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

dot
Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

dot
Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

dot
Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

dot
Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

dot
Årsmelding 2007

Årsmelding 2006

dot
Årsmelding 2005


Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv