Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Årsmelding

Årsmelding

Årsmelding 2021

dot
Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

dot
Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

dot
Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

dot
Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

dot
Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

dot
Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

dot
Årsmelding 2008

Årsmelding 2007

dot
Årsmelding 2006

Årsmelding 2005

dot

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv