Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Bevilgninger og stipend

Bevilgninger og stipend

Her er oversikt over bevilgninger og stipend Norsk Naturarv har mottatt.

2020

Statsbudsjettet

2019

Statsbudsjettet

2018

Statsbudsjettet

2017

Oslo kommune

2016

Oslo kommune

2015

Oslo kommune

2014

Oslo kommune

2013

Oslo kommune

2012

Oslo kommune

2011

Oslo kommune

2010

Oslo kommune

2009

Oslo kommune

2008

Oslo kommune

2007

Oslo kommune

2006

Oslo kommune

2005

Oslo kommune

2004

Konsul Haldor Viriks Legat, Frøbankprosjektet
Stiftelsen Miløansvar, Frøbankprosjektet
Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen, Frøbankprosjektet

Se Norsk Naturarvs oversikt over Frøbankprosjektet her.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv