Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Bevilgninger og stipend

Bevilgninger og stipend

Her er oversikt over bevilgninger og stipend Norsk Naturarv har mottatt.

2008

Oslo kommune

2007

Oslo kommune

2006

Oslo kommune

2005

Oslo kommune

2004

Konsul Haldor Viriks Legat, Frøbankprosjektet
Stiftelsen Miløansvar, Frøbankprosjektet
Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen, Frøbankprosjektet

Se Norsk Naturarvs oversikt over Frøbankprosjektet her.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv