Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Styret >  Norsk Naturarvs styre

Norsk Naturarvs styre

2019–2020

Tor Øystein Olsen
Styreleder
Oppland
E-post: post@naturarv.no

Lars Ove Hansen
Nestleder
Buskerud
E-post: lars.ove.hansen@nhm.uio.no

Ranjeni Sivasubramaniam
Sekretær
Oslo
E-post: ranjenis91@gmail.com

Petter Lilleengen
Styremedlem
Oslo
E-post: petter.lilleengen@gmail.com
Valgt på ekstraordinært årsmøte 27. august.

2018

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no
Trakk seg fra styret på ekstraordinært årsmøte 27. august.

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no
Fungerende leder fra 27. august, valgt til ny styreleder og økonomiansvarlig 8. oktober.

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: lars.ove.hansen@nhm.uio.no
Valgt til ny nestleder 8. oktober.

Ranjeni Sivasubramaniam
Sekretær
Oslo
E-post: ranjenis91@gmail.com

Petter Lilleengen
Styremedlem
Oslo
E-post: petter.lilleengen@gmail.com
Valgt på ekstraordinært årsmøte 27. august.

2017

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: lars.ove.hansen@nhm.uio.no

Ranjeni Sivasubramaniam
Styremedlem
Oslo
E-post: ranjeni.sivasubramaniam@nhm.uio.no

2014–2016

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: lars.ove.hansen@nhm.uio.no

Sidsel Kvarteig
Styremedlem
Buskerud
E-post: Sidsel.Kvarteig@kartverket.no

Camilla Torgersen
Vara
Oppland
E-post: catorgersen@gmail.com

2008–2013

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: lars.ove.hansen@nhm.uio.no

Camilla Torgersen
Styremedlem
Oppland
E-post: catorgersen@gmail.com

2007–2008

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oppland
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: lars.ove.hansen@nhm.uio.no

Tore Berg
Styremedlem
Buskerud

2004–2007

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oslo
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: lars.ove.hansen@nhm.uio.no

Kim Halvor Hartvig Gundersen
Styremedlem
Oslo
E-post: khartvig@broadpark.no

Tore Berg
Styremedlem
Buskerud

Petter Bøckman
Styremedlem
Oslo
E-post: petterb@nhm.uio.no

2003–2004

Torbjørn Røberg
Leder
Buskerud
E-post: odel@odel.no

Tor Øystein Olsen
Nestleder
Oslo
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no

Lars Ove Hansen
Styremedlem
Buskerud
E-post: lars.ove.hansen@nhm.uio.no

Kim Halvor Hartvig Gundersen
Styremedlem
Oslo
E-post: khartvig@broadpark.no

Tore Berg
Styremedlem
Buskerud

Petter Bøckman
Styremedlem
Oslo
E-post: petterb@nhm.uio.no

Sidsel Kvarteig
Styremedlem
Buskerud
E-post: Sidsel.Kvarteig@kartverket.no


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv