Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Mosefloraen-på-Slåttemyra-2020.jpg

Høitomt, T og Brynjulvsrud, J.G. 2020. Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune. BioFokus-notat 2020-72. Stiftelsen BioFokus. Oslo.

 

BioFokus har på oppdrag for Norsk Naturarv, ved Tor Øystein Olsen, kartlagt mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal. Det er per nå påvist 101 mosearter på Slåttemyra. Det foreslås videre et opplegg for å vurdere effekten av ulike skjøtselstiltak på mosefloraen. Særlig interessant er det å se på effekt over tid av «høvling», altså mekanisk fjerning av tuer og toppsjikt.

Årsrapport 2022 – Kartlegging av moser på Slåttemyra i Nittedal
BioFokus v/Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har i løpet av 2021 og 2022
analysert mosefloraen i alle de 41 fastrutene på 3x3 meter på Slåttemyra i Nittedal. Arbeidet
er gjort etter samme metode som overvåkningen av karplantefloraen i de samme rutene er
utført etter. I overkant av 70 ulike mosearter er påvist i de 41 rutene. Noen få av rutene ble
analysert for moser av Asbjørn Moen og Tor Øystein Olsen i 1996, så her kan man se på
endringer opp mot de tiltak som er gjort. For resterende av rutene er det første gang moser
inkluderes i ruteanalysene.

Data fra arbeidet oppbevares hos BioFokus og hos Tor Øystein Olsen. Endelige resultater ble
oversendt til Tor Øystein Olsen høsten 2022.

Dokka, 23. januar 2023

Med vennlig hilsen
Torbjørn Høitomt, BioFokus

  application/octet-streamLes rapporten på ISSUU
application/pdfMosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune Biofokusnotat 2020-72.pdf

dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv