Norsk Naturarv
blank
Hjem > Norsk Naturarv > Oppdrag

Oppdrag

For å forvalte naturarven må det arbeides praktisk. I den anledningen overvåker, rehabiliterer og restaurerer Norsk Naturarv arter og naturtyper.

2005

Oslo kommune, restaurering og rehabilitering av truete arter og naturtyper.
Statsbygg, rehabilitering av tørrenger på Fornebu.

2004

Oslo kommune, restaurering av planten hvitmure.
Statsbygg, rehabilitering av tørrenger på Fornebu.
Østensjøvannets Venner, restaurering av slåtteeng.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv