Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr

Planter og dyr

Insekter
ApollosommerfuglFoto: Lars Ove HansenInsektene utviklet seg i silur (445-415 millioner år siden). Den gangen var de enerådende på land, men ble etterhvert utkonkurrerte av amfibier. Først med blomsterplantenes utvikling i kritt (145-64 millioner år siden) oppsto det en rekke nye nisjer. Mangfoldet av insektsarter økte kraftig ved å spesialisere seg på pollinering. Insektene er i dag, som de alltid har vært, Jordens mest artsrike gruppe.

Antall arter i Norge: Omkring 15 000. Sannsynligvis er tallet 23 000.

Antall arter i Europa: Ukjent.

Antall arter i verden: 800 000 beskrevne arter. Antallet kan være opptil 20 millioner eller flere.


dot
Amfibier
Padde. Foto: Torbjørn Røberg

Amfibiene er noen av verdens eldste landlevende dyr. De utviklet seg fra fisk og var de første hvirveldyrene som inntok landjorda i devon (415–360 millioner år siden) og hadde sin storhetstid frem til trias (250–200 millioner år siden). Den gangen sto amfibiene på toppen av næringskjeden og ble opptil fire m store dyr.


Planter
Bulmeurt. Foto: Torbjørn RøbergMot slutten av silur (445 - 415 millioner år siden) etablerte plantene seg på land. Antagelig utviklet de seg fra alger. Plantene er et av livets store suksesser. Omkring 300 000 av Jordens plantearter er beskrevet.

Antall arter i Norge: Ca. 2000.
Av disse regnes 1195 for opprinnelige ville. De øvrige er innførte og inngår som en del av den naturlige vegetasjonen.

Bygdøy, Oslo kommune, har landets rikeste plantesamfunn med 796 arter.

Antall arter i verden: Omkring 300.000.

Den Virtuella Floran
Norsk Botanisk Forenings Plantefotoarkiv


dot
Planter og dyr

Her finner du pekere til nettsteder med informasjon om planter og dyr.Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv