Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Insekter

Insekter

Villbiens verden
En ganske ukjent, men betydningsfull del av dyrelivet er villbiene. De spiller en viktig rolle som pollinerere og har derfor en nøkkelrolle i økosystemet.

dot
Insekter
ApollosommerfuglFoto: Lars Ove HansenInsektene utviklet seg i silur (445-415 millioner år siden). Den gangen var de enerådende på land, men ble etterhvert utkonkurrerte av amfibier. Først med blomsterplantenes utvikling i kritt (145-64 millioner år siden) oppsto det en rekke nye nisjer. Mangfoldet av insektsarter økte kraftig ved å spesialisere seg på pollinering. Insektene er i dag, som de alltid har vært, Jordens mest artsrike gruppe.

Antall arter i Norge: Omkring 15 000. Sannsynligvis er tallet 23 000.

Antall arter i Europa: Ukjent.

Antall arter i verden: 800 000 beskrevne arter. Antallet kan være opptil 20 millioner eller flere.Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv