Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Krypdyr

Krypdyr

Krypdyrene oppsto for omtrent 340 millioner år siden. I karbon (360-290 millioner år siden) sto de øverst på næringskjeden.

De utviklet seg fra amfibier og utkonkurrerte dem ved at de hadde en større suksess ved å klare seg på landjorden med hud og egg som tålte tørke.

Antall arter i Norge: 5.

Antall arter i Europa: 123.

Antall arter i verden: Omkring 8200.

Lenker:

Naturhistorisk museum: Faktaside om krypdyr (reptiler).

Wikipedia: Krybdyr.

The embl reptile database.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslokirker, mai 2009

Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2005
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,95Mb)

blank
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv