Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Krypdyr

Krypdyr

Krypdyrene oppsto for omtrent 340 millioner år siden. I karbon (360-290 millioner år siden) sto de øverst på næringskjeden.

De utviklet seg fra amfibier og utkonkurrerte dem ved at de hadde en større suksess ved å klare seg på landjorden med hud og egg som tålte tørke.

Antall arter i Norge: 5.

Antall arter i Europa: 123.

Antall arter i verden: Omkring 8200.

Lenker:

Naturhistorisk museum: Faktaside om krypdyr (reptiler).

Wikipedia: Krybdyr.

The embl reptile database.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv