Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter

Planter

Dagens planter utviklet seg antagelig fra alger i havet. Gjennombruddet med å erobre landjorda fant sted i silur (445 - 415 millioner år siden). Plantenes var den gangen som nå selve forutsetningen for dyrelivet på land.

Antall arter i Norge: Ca. 2000.
Av disse regnes 1195 for opprinnelige ville. De øvrige er innførte og inngår som en del av den naturlige vegetasjonen.

Antall arter i verden: Omkring 300.000.

Gul utgave av kammarimjelle.

Enkelte steder i Norge utpeker seg med sitt store artsmangfold. Området omkring Oslofjorden har et uvanlig rikt plante- og dyreliv i forhold til resten av landet, men også Norden. Det stedet som ligger på topp når det gjelder antall arter er Bygdøy, Oslo kommune. Her er det registrert hele 796 plantearter.

Lenker

Naturhistorisk museum. Faktaside om Plantenes utviklingshistorie.
Wikipedia. Planter.
Den Virtuella Floran
Norsk Botanisk Forenings Plantefotoarkiv


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv