Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking
Drakehode: Lokalitet 3.8, Nakholmen, Oslo

dot
Drakehode: Lokalitet 8, Killingen, Oslo

Drakehode: Lokalitet 9, Malmøya, Oslo

dot
Drakehode: Lokalitet 7.3, Ekeberg, Oslo

Drakehode: Lokalitet 7.2, Ekeberg, Oslo

dot
Drakehode: Lokalitet 7.1, Ekeberg, Oslo

Drakehode: Lokalitet 3.7, Nakholmen, Oslo

dot
Drakehode: Lokalitet 3.6, Nakholmen, Oslo


 


Drakehode: Lokalitet 1.10. Bleikøya, Oslo

dot
Klokkevintergrønn: Lokalitet 2.2, Blankvann, Nordmarka, Oslo

Hvitmure (Drymocallis rupestris): Ekeberg, Oslo

dot
Flytegro, lokalitet 3. Breisjøen, Oslo

Flytegro
Flytegro, lokalitet 1, Dausjøen, Maridalen, Oslo

dot
Bulmeurt (Hyoscyamus niger): Lokalitet 4.1, Nakholmen

Bulmeurt: Lokalitet 3.2, Lindøya

dot
Hyoscyamus niger

Blue Dragon (Dracocephalum ruyschiana L.)

dot
Dellokalitet 21

Dellokalitet 20

dot
Dellokalitet 19

Lokalitet 3. Lindøya

dot
Bulmeurt

Bulmeurt: Lokalitet 2. Jakteskjær

dot
Bulmeurt: Lokalitet 1.2. Heggholmen

Bulmeurt: Lokalitet 1.1. Heggholmen

dot
Overvåking av bulmeurt

Dellokalitet 1

dot
Dellokalitet 2

Dellokalitet 3

dot
Dellokalitet 4

Dellokalitet 5

dot
Dellokalitet 6

Dellokalitet 7

dot
Dellokalitet 8

Dellokalitet 9

dot
Dellokalitet 10

Dellokalitet 11

dot
Dellokalitet 12

Dellokalitet 13

dot
Dellokalitet 14

Dellokalitet 15

dot
Dellokalitet 16

Dellokalitet 17

dot
Dellokalitet 18


Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv