Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Bulmeurt: Lokalitet 1.1. Heggholmen

Bulmeurt: Lokalitet 1.1. Heggholmen

Individer:
2014: 0.
2013: 1 (1 i blomst og 0 sterile).
2012: 16 (0 blomstrende, 16 sterile).
2011: 0.
2010: 3 blomstrende.
2009: 24 blomstrende.
2008: 0.
2007: 5. (2 blomstrende og 3 sterile).
2006: 36 blomstrende.
2005: Ca. 50 blomstrende.

Areal: 20 m².

Miljø: Strandvoll. Står sammen med: Rosa sp., Euphorbia palustris, Cynoglossum officinale, Melilotus officinalis, Calystegia sepium, Allium vineale, Aspargus officinalis, Pastinaca sativa og Vincetoxicum rossicum.
Tilstand: Ustabil. Denne bestanden har store svingninger i bestandsstørrelse fra år til annet i motsetning til andre lokaliteter. Muligens henger dette sammen med at planten står på en mer værutsatt strand enn de andre bestandene. Dette medfører at frø vekselsvis vaskes bort og frem med høststormene. Blomstrende individ  40 cm høy i 2013, 5-30 cm i 2009, 30-40 cm i 2006 og 2005).

GPS-koordinater: 59°52'58.71" N 10°42'50.25" Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).

Første gang sett: 2005.

Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.

Overvåkningsdato: 21.6.2006, 5.6.2007, 24.6.2008, 25.6.2009, 21.6.2010 og 20.6.-30.9.2011, 24.8.2012, 9.7. og 12.9.2013 og 30.6. og 19.8.2014.

Eier: Staten.


Lokaliteten fotografert i 2005, året den ble oppdaget.

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv