Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Bulmeurt: Lokalitet 1.2. Heggholmen

Bulmeurt: Lokalitet 1.2. Heggholmen


Sterile planter. Første år. 2.9.2006. Foto: Norsk Naturarv.

Individer:
2014: 10 (alle sterile). Blomstrende 60 cm høy).
2013: 3 (3 i blomst og 0 sterile). Blomstrende 60 cm høy).
2012: 6 (0 blomstrende, 6 sterile).
2011: 1 (blomstrende, ingen sterile).
2010: 0.
2009: 0.
2008: En i frukt (andre år). Tre sterile (første år).
2007: 12 sterile (første års spiring).
Areal: 8 m².
Miljø: Strandvoll. Planten sto sammen med Euphorbia palustris, Cynoglossum officinale, Alium vineale, Aspargus officinalis, Pastinaca sativa og Vincetoxicum rossicum.
Tilstand: Ustabil. Individet i 2011 var en m høy.
GPS-koordinater: 59°52'58.71"N 10°42'50.25"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2007.
Overvåkningsdato: 5.6.2007, 24.6.2008, 25.6.2009 og 21.6.2010, 20.6.2011, 24.8.2012 og 9.7., 12.9.2013, 30.6. og 19.8.2014.

Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Eier: Staten.


Dellokaliteten fotografert 5.6.2006. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv