Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 12

Dellokalitet 12

2005
Lokalitet 2. Dellokalitet 12. Gørjehøgda, Oslo.
Individer: Omkring 50 blomstrende.
Areal: 70x50 m.
Miljø: Skogseng omgitt av unge gran og med innslag av opptil 10 m høye grove asker. Lysåpent. Urterik skogbunn.
Skjøtsel: Utført. Luking, hovedsakelig gress.
Kommentar: Bestanden består av krysninger mellom krypjonsokkoll og jonsokkoll med glidende overganger til krypjonsokkoll. Individene står spredd enkeltvis og i grupper på opptil 10. Mye elgbeiting i området.
GPS-koordinater: 0596557 – 6659987. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2001.
Overvåkningsdato: 19.06.2005.
Eier: Løvenskiold.


Kart utarbeidet i 2009.

 dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv