Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Bulmeurt: Lokalitet 2. Jakteskjær

Bulmeurt: Lokalitet 2. Jakteskjær


Bulmeurt (Hyoscyamus niger) på Jakteskjær. Fotografert 05.06.07. Foto: Norsk Naturarv.

Individer:
2013-14: 0.
2012: 12 (0 blomstrende og 12 vegeterende).
2011: 11 blomstrende.
2010: 11 blomstrende.
2009: Ca. 214 (34 blomstrende og ca. 180 sterile.)
2008: 10 blomstrende.
2007: 29 blomstrende.
2006: 36 blomstrende.
Areal: Ca. 30 x 5 m.
Miljø: Kalktørreng på et skjær. Toppen av skjæret har gode lag med med fruktbar og til dels fuktig jord. Området ned mot vannet er preget av fjell som stikker opp i dagen og er til dels ganske tørt. Bulmeurt står sammen med: Allium vineale, A. oleraceum, A. schoenoprasum, Armeria maritima, Alchemilla sp, Geranium sanguineum, Sedum spurium, S.album, S. acre, Hylotelephium telephium ssp. maximum (Sedum telephium = Sedum maximum) Veronica spicata og Sarotamnus scoparium.
Tilstand: Stabil. I 2011 var de blomstrende individene 15 til 60 cm høye.
GPS-koordinater: 59°52'52.33"N 10°42'38.87"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2005.
Overvåkningsdato: 11.6.2006, 5.6.2007, 24.6.2008, 25.6.2009 og 21.6.2010, 20.6.2011, 27.8.2012 og 9.7., 12.9.2013, 16.7. og 19.8.2014.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Eier: Staten.


Lokaliteten fotografert 5.6.2006. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv