Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 6

Dellokalitet 6


Kart utarbeidet i 2009.

Lokalitet 1. Dellokalitet 6. Nesseterdalen, Oslo.
Individer:
2010: 119 blomstrende. Innenfor et område på 17x9 m. GPS-koordinater: 0598837 – 6660905
2007: 121 blomstrende.
2006: 12 blomstrende.
2005: Ca. 100 blomstrende.
Areal: 150x30 m
Miljø: Granskog med innslag av bjørk. Halvskygge. Urterik skogbunn sammen med: Aconitum firmum, Actea spicata, Alnus incana, Anemone nemorosa, Betula sp., Circaea alpina, Galium odoratum, Paris qudrifolia, Picea abies, Hepatica nobilis, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum, Pteridium aquilinum, Ranunculus repens, Stachys silvatica, Dentaria bulbifera, Sorbus aucuparia, Stellaria media og Urtica dioica.
Tilstand: Stabil.
Skjøtsel: Ikke utført. Unødvendig.
GPS-koordinater: 0598815 – 6660918. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2003.
Overvåkningsdato: 19.6.2005, 7.7.2006, 25.6.2007 og 24.6.2010.
Eier: Løvenskiold.

Eier: Løvenskiold.


 dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv