Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 18

Dellokalitet 18

2006
Lokalitet 1. Dellokalitet 18.Oslo.
Individer: 33 blomstrende.
Areal: 10x6 m.
Miljø: Bekkefar.
Kommentar: Bekkefaret ligger på nedsiden av skogsbilveg 100 m S for dellokalitet 17. Krypjonsokkoll var fordelt med 16 blomstrende individer på V-siden av bekken og 17 på Ø-siden. Forøvrig sto det enkelte spredde blomstrende individer 100 m fra beskrevet lokalitet.
GPS-koordinater: 0598012-6659674.
Første gang sett: 07.07.2006.
Overvåkningsdato: 07.07.2006.
Eier: Løvenskiold.
dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv