Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 7

Dellokalitet 7


Kart utarbeidet i 2009.

2007
Lokalitet 1. Dellokalitet 7. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: 0 blomstrende.
Areal: 1x1 m
Miljø: Gammel hogstflate omkranset av ungskog av gran, bjørk og rogn. Tørreng på knaus. Solrik. Tytebærskogbunn.
Tilstand: Stabil/i tilbakegang.
Skjøtsel: Ikke utført. Unødvendig.
GPS-koordinater: 0598910 – 6660746. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2004.
Overvåkningsdato: 25.06.2007.
Eier: Løvenskiold.

2006
Lokalitet 1. Dellokalitet 7. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: 0 blomstrende.
Areal: 1x1 m
Miljø: Gammel hogstflate omkranset av ungskog av gran, bjørk og rogn. Tørreng på knaus. Solrik. Tytebærskogbunn.
Tilstand: Stabil/i tilbakegang.
Skjøtsel: Ikke utført. Unødvendig.
GPS-koordinater: 0598910 – 6660746. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2004.
Overvåkningsdato: 07.07.2006.
Eier: Løvenskiold.


 


2005
Lokalitet 1. Dellokalitet 7. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: 7 blomstrende.
Areal: 1x1 m.
Miljø: Gammel hogstflate omkranset av ungskog av gran, bjørk og rogn. Tørreng på knaus. Solrik. Tytebærskogbunn.
Tilstand: Stabil/i tilbakegang.
Skjøtsel: Ikke utført. Unødvendig.
Kommentar: Bestandens mest atypiske forekomst. Individene var små og tilnærmet alle stod i blomst.
GPS-koordinater: 0598910 – 6660746. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2004.
Overvåkningsdato: 19.06.2005.
Eier: Løvenskiold.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv