Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Hyoscyamus niger

Hyoscyamus niger

1. Innføring


Bulmeurt (Hyoscyamus niger) er en svært sjelden art med rødlistestatus sterkt truet. På Heggholmen besto bestanden i 2007 av 2 blomstrende individ. På Jakteskjær, som ligger inntil Heggholmen, blomstret 29 individer. 05.06.07. Foto: Norsk Naturarv.

Bulmeurt tilhører søtvierfamilien. Planten er ett- eller toårig. Formerer seg kjønnet. Vokser på lysåpne og næringsrike områder; bølgeslagsvoller, gårdstun og brakkmark.

Bestanden i Oslo besto i 2007 av 43 blomstrende individer fordelt på 3 lokaliteter hvorav disse igjen består av 6 dellokaliteter.

2. Bakgrunn

2.1. Latinsk navn

Hyoscyamus niger.

2.2 Rødlistestatus

Sterkt truet.

2.3 Lokaliteter i Norge

2006  Omkring 10 kjente.

2.3.1 Lokaliteter i Oslo

1. Lokalitet 1. Dellokalitet 1. Heggholmen, Oslofjorden, Oslo.
1. Lokalitet 1. Dellokalitet 2. Heggholmen, Oslofjorden, Oslo.
1. Lokalitet 2. Jakteskjær, Oslofjorden, Oslo.
1. Lokalitet 3. Lindøya, Oslofjorden, Oslo.

Location: Bleikøya 1.6 B
Individuals: 3.
Area: 1 m2.
Environment (habitat): On the edge of the bushes.
Condition: Plants are quite big, but without flowers.
Care:
GPS-koordinates: 0547346 66400441. (UTM - WGS84). Under the cottage (blue), towards the sea, ca 30 m S from location 6.
Date of watch: 3.6.2008 and 17.06.2008.
Owner: Statsbygg.
Photos: 1602 (R. Gramsz).
Observer: R. Gramsz, J. Potocka.

2.4 Antall individer

2007: 43 blomstrende individer. Alle de toårige individene blomstrer.

2.5 Beskrivelse

Bulmeurt blir 20-80 cm høy. Stengelen er rett, enkel eller grenete.
Bladene er flikete med grove tenner. Planten har store hvitgule blomster med fieolett åremønster. Planten kan ha opptil 20 blomster pr. gren. Frukten er en kapsel med 30-80 frø.

Planten er svært giftig.

2.6 Utbredelse

2.7 Økologi


Bulmeurt er en meget myteomspunnet plante. Etter sigende inngikk den i salvene som fikk heksene til å fly. 05.06.07. Foto: Norsk Naturarv.

Står på solrike og næringsrike områder. Var utbredt på gårder tidligere, men har i dag sin hovedutbredelse på strandvoller.

2.8 Livssyklus

Planten er ett- eller toårig. Blomstrer fra juni til september. Sprer seg ved kjønnet formering. Frøene kan beholde spiringsevene over flere hundre år. Ved arkeologiske utgravinger i byer har planten begynt å spire i oppgravde masser fra middelalderen (1066-1537).

2.9 Historikk

Bulmeurt er en kulturhistorisk plante. Tidligste dokumentasjon på arten i Norge er fra 1100-tallet. Under de arkeologisk utgravningene av Gamlebyen i Oslo ble det funnet tre frø av planten mellom jordlag fra 11-50 og 1175. Planten har angivelig en langt eldre fortid. Tidliste funn i Norden stammer fra Danmark fra 100-tallet.

Bulmeurt har i over 1000 år blitt brukt som medisinplante. Stoffer i planten virker bedøvende. Den har således blitt brukt av leger i eldre tider som sovemedisin. Planten ble også brukt til å bedøve høner slik at de ikke våknet når de ble stjålet fra hønsehus. I tillegg ble planten brukt til fisking ved å lage brød av bulmeurten. Brødbitene ble deretter kastet ut i fiskevann og den bedøvete fisken ble plukket.

I 2007 inngikk bulmeurt i Norsk Naturarv arbeid med å kartlegge og overvåke arten.

3. Formål

Det overordnete formålet er å ivareta og forbedre bulmeurtens tilstand.

4. Overvåkingsprogram

Norsk Naturarvs «Overvåking av bulmeurt» begynte i 2007.

4.1 Kortidsprogram

Kartlegge alle dellokaliteter i Oslo kommune.
Anslå bestanden i Oslo kommune

4.2 Langtidsprogram

Kartlegge alle dellokaliteter i Norge.
Anslå bestanden i Norge.

5. Beslektete tiltak

Ingen kjente.

6. Grunnlag for valg av art

Kriterier:
- sterkt truet art
- snever utbredelse og med få lokaliteter
- kostnadseffektiv

7. Tilbakegang og trusler


Arten er tilsynelatende begunstiget av husdyrhold som gjødsler og blottlegging av jord. Tilbakegang av dyrehold er angivelig den viktigste årsaken til dens reduksjon.

8. Økonomi

ÅrKrFinansiert av
20105000NN
20095000NN
20085000NN
20075000NN

Norsk Naturarv (NN).

9. Lenker

Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran.

Wikipedia.

10. Ansvarlig

Norsk Naturarv har tatt initiativet og står for gjennomføring av «Overvåking av bulmeurt».

Prosjektleder: Roman Gramsz.

11. Referanser

- Direktoratet for naturforvaltning. 2006: Norsk Rødliste 2006.

 

----- 2. Bakgrunn (data) 2.1. Latinsk navn (Latin name) Hyoscyamus niger L. 2.2 Rødlistestatus (redlist status) Endangered 2.3 Utbredelse (spreading/place) Almost in the whole Europe, rare in the extreme north. Central Asia to the east to Mongolia, northern India, northern Africa. In central and northern Europe only as a archeophyte (synanthropic plant introduced before 1492). 2.4 Lokaliteter i Norge (locations in Norway) 2.4.1. Lokaliteter i Oslo (locations in Oslo) Location: Heggholmen1 Individuals: 1 Area: Environment (habitat): A beach over the tideland. With Euphorbia palustris, Cynoglossum officinale, Alium vineale, Aspargus officinalis, Pastinaca sativa, Vincetoxicum rossicum. Ca 100 m from remains of the last year Hyoscyamus. Condition: Fruiting Care: GPS-koordinates: 50 m from the bottom of a bay. Date of watch: 24.06.2008 Owner: Photos: 1652 (R. Gramsz) Observer: R. Gramsz, J. Potocka Location: Heggholmen 2 Individuals: 10 Area: 3 x 1m2 Environment (habitat): On a rocky cliff in the southern part of Jakteskjær (part of Heggholmen). Remains of the last year Hyoscyamus are present in one place. Condition: Very small plants spread in a rocky ledge. This habitat seems marginal for Hyoscyamus, with a small chance of survival during a hot, dry summer. Care: GPS-koordinates: Date of watch: 24.06.2008 Owner: Photos: 1486; 1487; 1651 (R. Gramsz) Observer: R. Gramsz, J. Potocka LINDØYA Location: Lindøya 1 Individuals: 2 Area: (potential area 10 x 5) Environment (habitat): A beach over the tideland. Together with: Euphorbia palustris, Cynoglossum officinale, Alium schoenoprasum (?), Rumex crispus, Silene latifolia ssp. alba (?), Silene uniflora, Atriplex litoralis, Chenopodium album, Pastinaca sativa . Remains of the last year Hyoscyamus present. Condition: Fruiting Care: GPS-koordinates: Under house no. 207 Date of watch: 25.06.2008 Owner: Photos: 1653, 1654 (R. Gramsz) Observer: R. Gramsz, J. Potocka

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv