Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 1

Dellokalitet 1

Lokalitet 1. Dellokalitet 1. Nesseterdalen, Oslo.
Individer:
2010: 211 blomstrende.
2007: 225 blomstrende.
2006:131 blomstrende.
Areal: 28x25 m
Miljø: Bekkekant med skog på den ene siden og hogstfelt på den andre. Delvis skyggefullt. Urterik skogbunn sammen med: Aconitum firmum, Alnus incana, Anemone nemorosa, Cicerbita alpina, Equisetum silvaticum Filipendula ulmaria, Geum rivale, Phegopteris connectilis, Ranunculus repens, Sorbus aucuparia og Valeriana officinalis.
Tilstand: I fremgang pga. skjøtsel i 2003-2007.
Skjøtsel: Utført. Luking, hovedsakelig av mjødurt og bregner, og blottlegging av jord.
GPS-koordinater: 0598790 - 6660623. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2001.
Overvåkningsdato: 7.7.2006, 25.06.2007, 23. og 24.6.2010.
Eier: Løvenskiold.Dellokaliteten fotografert 07.07.06. Foto: Torbjørn Røberg.

2005
Lokalitet 1. Dellokalitet 1. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: 27 blomstrende.
Areal: 8x3 m
Miljø: Bekkekant med skog på den ene siden og hogstfelt på den andre. Delvis skyggefullt. Urterik skogbunn.
Tilstand: I fremgang pga. skjøtsel i 2003-2004.
Skjøtsel: Utført. Luking, hovedsakelig av mjødurt og bregner, og blottlegging av jord.
GPS-koordinater: 0598790 - 6660623. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2001.
Overvåkningsdato: 19.06.2005.
Eier: Løvenskiold.

Krypjonsokkoll
. Foto: Torbjørn Røberg.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv