Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 14

Dellokalitet 14


Kart utarbeidet i 2009.

2007
Lokalitet 1. Dellokalitet 14. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: 59 blomstrende.
Areal: 4x4 m.
Miljø: Gjengrodd hogstflate der forholdet mellom gran og osp er 50/50. Granene 8-15 m høye. Glissen skogbunn med liljekonval.
GPS-koordinater: 0598795-6660728.
Første gang sett: 2005.
Overvåkningsdato: 25.06.2006.
Eier: Løvenskiold.

2006
Lokalitet 1. Dellokalitet 14. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: 3 blomstrende.
Areal: 4x4 m.
Miljø: Gjengrodd hogstflate der forholdet mellom gran og osp er 50/50. Granene 8-15 m høye. Glissen skogbunn med liljekonval.
GPS-koordinater: 0598795-6660728.
Første gang sett: 2005.
Overvåkningsdato: 07.07.2006.
Eier: Løvenskiold.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv