Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Bulmeurt: Lokalitet 3.2, Lindøya

Bulmeurt: Lokalitet 3.2, Lindøya

Individer:
2011-2014: Ikke undersøkt.
2010: 0. individer.
2009: 22. (5 blomstrende og 17 sterile.)
2008: 10. blomstrende.
2007: 29. blomstrende.
2006: 6. blomstrende.
Tilstand: Stabil. Flesteparten av plantene var under 30 cm og sterile.
Areal: Ca 2 m2.
Miljø: Strand. Lokaliteten er i år avmerket med tau av ukjente. Bulmeurt står sammen med: Hyoscyamus in this place. Together with: Allium schoenoprasum , Allium vineale, Agrimonia eupatoria, Centaurea jacea, Convolvulus arvensis, Cynoglossum officinale, Euphorbia palustris, Linaria vulgaris, Melilotus officinalis, Pastinaca sativa, Senecio viscosus, Silene latifolia ssp. alba cfr., Rumex crispus..
GPS-koordinater: 0596262-6640295. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2005.
Overvåkningsdato: 9.7.2009 og 22.6.2010.
Overvåking utført av: Roman Gramsz og Joanna Potocka.
Eier: Staten.


Lokaliteten fotografert 5.06.06. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv