Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Artikkel

Planter og dyr

Her finner du pekere til nettsteder med informasjon om planter og dyr.

Karplanter

Omkring 300 000 av Jordens plantearter er beskrevet. I Norge er det registrert rundt 2000 plantearter. Av disse regnes 1195 for opprinnelige ville. De øvrige er innførte og inngår som en del av den naturlige vegetasjonen.

 

Bygdøy, Oslo kommune, har landets rikeste plantesamfunn med 796 arter.
Den Virtuella Floran
Norsk Botanisk Forenings Plantefotoarkiv

 

Mose

Norsk MoseDatabase

 

Lav

Rundt 1800 lavarter er registrert i landet. Skorpelav består av 1400 arter og busk- og bladlav av 430 arter.

 

 

Norsk LavDatabase

Sopp

I overkant av 6000 sopparter er registrert i Norge.

Insekter

Insektene utviklet seg i silur (440-410 millioner år siden). Den gangen var de enerådende på land, men ble utkonkurrerte av amfibier. I karbon fantes to m lange tusenbein og øyenstikker med vingespenn på en halv m.

Først med blomsterplantenes utvikling i kritt (145-64 millioner år siden) oppsto det en rekke nye nisjer. Mangfoldet av insektsarter økte kraftig ved å spesialisere seg på pollinering.

 

Insektene er i dag, som de alltid har vært, Jordens mest artsrike gruppe.

 

Antall arter i Norge: Omkring 15 000. Sannsynligvis er tallet 23 000 insektsarter.
Antall arter i Europa: Ukjent.
Antall arter i verden: 800 000 beskrevne arter. Antallet kan være opptil 20 millioner eller flere.

 

 

Norges sommerfugler
Norges gresshopper - og gresshoppelignende insekter

 

Amfibier

Amfibiene var de første hvirveldyrene som erobret landjorda i devon (410-360 millioner år tilbake i tid). De sto da på toppen av næringskjeden og kunne bli opptil fire m lange.

 

De har ikke frigjort seg fra sitt opphav og er derfor avhengig av vann for å pare og legge egg samt for yngelen å klekke og utvikle seg.
Antall arter i Norge: 6.
Antall arter i Europa: 62.
Antall arter i verden: 5743.
Global Amphibian Assessment

 

Krypdyr

Krypdyrene utviklet seg fra amfibiene og hadde sin storhetstid i karbon, perm og trias (360-210 millioner år siden). Muligens var den en masseutryddelse som avsluttet deres verdensherredømme.
Antall arter i Norge: 5.
Antall arter i Europa: 123.
Antall arter i verden: Omkring 8000.

The Herpetological Conservation Trust

Fugler

Fuglene er en videreutvikling av dinosaurene som utviklet seg fra krypdyr i trias (245-210 millioner år siden) og hadde sin storhetstid da og fremt til masseutryddelse utløst av et astroidenedslag i Mexicogulfen i slutten av kritt ( 145-65 millioner år siden). Utviklingen fra dinosaur til fugl er glidende, men de første fjækledde og flyvedyktige dinosaurene fantes i jura (210-145 mil. år siden). Fuglene fikk sitt gjennombrud med masseutryddelsen i kritt.
Antall arter i Norge: Fastlandet her registrert 251 hekkende fuglearter. 222 av dem ansees som regelmessig hekkende.
Antall arter i Europa: Omkring 1690.

Norsk Oritologisk Forening
BirdLife International

 

Artdatabanken

Sverige

Nordisk genbank


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv