Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Artsutryddelser > Politikk og handling

Politikk og handling

Denne siden presenterer Miljøverndepartementets politikk gjennom ulike regjeringer kontra Riksrevisjonens undersøkelser og nyhetskilders skildring av sitasjonen. Les og gjør opp din egen mening.

Norsk natur - farvel?
Kronikk i Dagbladet av Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar.

dot
Tidenes budsjettløft for naturmangfoldet i Norge
Budsjettet for å ta vare på naturmangfoldet øker med hele 345 millioner kroner i 2009.


Nasjonal dugnad for naturmangfoldet
2009 blir en nasjonal dugnad for naturmangfoldet, blant annet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, Artsprosjektet og Naturindeksen. Dette sa statssekretær Heidi Sørensen på miljøforvaltningens seminar i Oslo denne uken om kartlegging og overvåking av naturmangfold.

dot
Miljøvernminister Helen Bjørnøy:
Regjeringen prioriterer det biologiske mangfoldet (07.09.06)
Bjørnøy forteller at regjerningen prioriterer det biologiske mangfoldet.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:
Naturens tjenester - vår trygghet (26.03.06)

dot
Ole Mathismoen:
Kostbart å redde arter (07.12.06)
Bjørnøy mener det må brukes mer penger i årene fremover for å hindre at arter dør ut.

Riksrevisjonen:
Svakheter i myndighetenes arbeid med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvaltning av verneområder - Dokument nr. 3:12 (2005-2006). (07.09.06)


dot
Aftenposten, Einar Haakaas:
Norge en natursinke (14.03.06)
Aftenposten dokumenterer myndighetenes manglende innsats for å iverksette tiltak for truete arter og verneområder.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:
Min kampsak. Stoppe tapet av biologisk mangfold i Norge og internasjonalt! (09.09.05)

dot
Aftenposten, Ole Mathismoen:
Norge ned fra miljøtronen (27.01.06)
Universitetene i Yale og Columbia, USA, har vurdert 133 lands miljøpolitikk. Norge går fra 2. til en 18. plass. Et av feltene Norge kommer dårlig ut på er biologisk mangfold.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:
Norge sikrer sitt biologiske mangfold (19.05.05)
Miljøverndepartementet forteller her hvordan myndighetene ønsker å arbeide for å hindre at arter utryddes.

dot
Dagsavisen, Per Christian Langset:
Norge - en miljøsinke (21.08.02)
Nasjonens miljøstatus synker og Dagsavisen konkluderer med svake miljøvernministre og liten politisk vilje til å følge internasjonale forpliktelser.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:
Nasjonal tiltaksplan for å stanse tapet av biologisk mangfold (19.11.04)
Miljøverndepartementet forteller her hvordan myndighetene ønsker å arbeide for å hindre at arter utryddes.

dot
Leder i Norsk Naturarv Torbjørn Røberg:
Biologisk mangfold - fine ord, lite handling. (Kronikk 07.05.01)
I 2001 var så lite av Riokonvensjonen gjennomført at det var grunnlag for å sette spørsmålstegn ved det offentliges evne å hindre utryddelse av arter.

Miljøvernminister Børge Brende:
Slutt på tap av biologisk mangfold innen 2010 (26.05.04)
Miljøverndepartementet forteller hvordan myndighetene ønsker å arbeide for å hindre at arter utryddes.

dot
Miljøvernminister Børge Brende:
Biologisk mangfold - vårt livsgrunnlag. (Kronikk 09.02.04)
Miljøverndepartementet uttrykker her sin bekymring omkring tap av arter.

Miljøvernminister Børge Brende:
Tapet av Norges biologiske mangfold skal stanses innen 2010 (25.04.03)
Miljøverndepartementet forteller her hvordan myndighetene ønsker å arbeide for å hindre at arter utryddes.

dot
Miljøvernminister Børge Brende:
Vi må gjøre mer for å stoppe tapet av biologisk mangfold! (17.04.02)
Miljøverndepartementet forteller her hvordan myndighetene ønsker å arbeide for å hindre at arter utryddes.

16000 av verdens arter er utrydningstruet
Miljøverndepartementet uttrykker her sin bekymring omkring tap av arter.

dot
Miljøvernminister Siri Bjerke:
Fortsatt satsing på bevaring av biologisk mangfold. (Pressemelding 11.10.01)
Miljøverndepartementet forteller her hvordan myndighetene ønsker å arbeide for å hindre at arter utryddes.

Kommentar: Hvilken bevaring? Kartlegging og overvåking er i hovedsak lagt på gratisarbeidende idealister.


Miljøvernminister Siri Bjerke:
Det biologiske mangfoldet skal sikres. (Pressemelding 27.04.01)
Miljøverndepartementet forteller hvordan myndighetene ønsker å arbeide for å hindre at arter utryddes.

dot

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv