Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Sprengtjern, Østmarka

Sprengtjern, Østmarka

Areal: Ca. 200 m².
Største dybde: Ca. 5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 2 m.
Tilstand, dam: God. Larver og voksne liten salamandere funnet, samt en spissnutet frosk
Amfibier: Spissnutet frosk og liten salamander.

Fisk: Karuss ble fanget i håven ved begge besøk, i 2009 ble også vak registrert.
Beliggenhet: Skog.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2009. Sprengtjern sørøst for Steinsrud ble undersøkt i 2003 med negativt resultat for amfibier. Vannstanden er lav grunnet drensgrøft i nordenden.
Omgivelser: Lund.
Undersøkt: 13.6.2009.

 


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv