Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Sprengtjern, Østmarka

Sprengtjern, Østmarka

Areal: Ca. 200 m².
Største dybde: Ca. 5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 2 m.
Tilstand, dam: God. Larver og voksne liten salamandere funnet, samt en spissnutet frosk
Amfibier: Spissnutet frosk og liten salamander.

Fisk: Karuss ble fanget i håven ved begge besøk, i 2009 ble også vak registrert.
Beliggenhet: Skog.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2009. Sprengtjern sørøst for Steinsrud ble undersøkt i 2003 med negativt resultat for amfibier. Vannstanden er lav grunnet drensgrøft i nordenden.
Omgivelser: Lund.
Undersøkt: 13.6.2009.

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv