Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking

Overvåking av amfibielokaliteter

I alt 57 dammer er overvåket i Oslo. Undersøkelsene viser at det står godt til med hoveddelen av dammene. Alle de 5 amfibieartene som lever i hovedstaden har gode bestander. Under følger oversikt over de enkelte dammene med bilder og tilstandsbedømmelse.

Her finner du et klikkbart kart der du kan se de forskjellige amfibiedammene i Oslo, og gå direkte til infomasjon om de enkelte dammene.

Klikkbart kart
PaddeFroskeegg
Pytt langs vegkant ved Setertjern, Lillomarka

dot
Steinbrudd ved Årvollåsen

Dam ved Kolås, Lillomarka

dot
Bekk II ved Årvollåsen, Lillomarka

Bekk ved Årvollåsen

dot
Pytt ved Micheletdammen/Isdammen

Bekk I ved Årvollåsen, Lillomarka

dot
Pytt ved Alnsjøen, Lillomarka

Kulp ved Alnsjøen, Lillomarka

dot
Rosentorpmyra

Alnsjøen, Lillomarka

dot
Svartkulp, Lillomarka

Pytt langs vegkant ved Breisjøen

dot
Breisjøen, Lillomarka

Krokmyra, Lillomarka

dot
Dam i steinbrudd, Lillomarka

Bekk til Stokkevann, Lillomarka

dot
Bekk til Steinbuvannet

Pytt ved vegkant langs Steinbuvannet, Lillomarka

dot
Badedammen, Lillomarka

Myrsig under kraftgate, Røverkollen, Lillomarka

dot
Myrsig ved kraftgate, Røverkollen, Lillomarka

Kulp, Bergensveien 43, Lillomarka

dot
Alna, Grorud

Bekk ved Årvollåsen

dot
Bekkesig ved Årvollåsen II

Bekkesig ved Årvollåsen

dot
Dam ved Kolås

Karusputten

dot
Setertjern

Nordputten

dot
Mellomputten

Kapteinsputten

dot
Langevann

Myr V for Langevann

dot
Tre pytter ved Kringla

Kringla

dot
Ullevålseter, gårdsdam

Dam SØ for Ullevålseter

dot
Vannsig til Store Åklungen

Sump ved Store Åklungen

dot
Store Åklungen

Taraldrudtjern, Nordmarka

dot
Pytt ved Isdammen, Årvollåsen, Lillomarka

Merraputten, Nordmarka

dot
Tjern II NVV for Høgåsen

Tjern I NNV for Høgåsen

dot
Lille Åklungen, Nordmarka

Øvre Blanksjø, Nordmarka

dot
Nedre Blanksjø, Nordmarka

Myr syd for Nedre Blanksjø, Nordmarka

dot
Vegkant ved Blanksjøbekken, Nordmarka

Sognsvann, Nordmarka

dot
Tjern øst for Svartkulp, Nordmarka

Grinda II, Nordmarka

dot
Grinda I, Nordmarka

Stålputtveien 35, Movatn, Maridalen

dot
Stålputtvein 10, Movatn, Maridalen

Torbjørntjern, Movatn, Maridalen

dot
Sandberget, Maridalen


Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv