Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Pytt ved Alnsjøen, Lillomarka

Pytt ved Alnsjøen, Lillomarka

Type: Pytt i skog.
Areal: Ca. 20 m².
Største dybde:  Ca. 0,5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 0,3 m.
Tilstand: Middels.
Gjennomstrømning: Liten.
Vegetasjon: > 50 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Lysåpen.
Høyde: Ca. 240 moh.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak og stabil.  
Antall gyteplasser:  Fem til ti voksne individer. Ingen egg.
Fisk: Ingen.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 2.5.2017.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv