Norsk Naturarv

Kart over amfibiedammer i Oslo som overvåkes

Her finner du amfibiedammene - klikk på de røde prikkene og finn informajson om den enkelte dammen.

Kart Bergdammen: Stor salamander og liten salamander Store Borgendammen: Liten salamander Båntjernveien 5. Stor salamander og liten salamander Dr. Holmsvei 15: Vanlig frosk Malmøydammen: Liten salamander Øvre Gjertsruddammen: Spissnutet frosk Øvre Prinsdaldam: Stor salamander, liten salamander, spissnutet frosk og vanlig frosk Øvre Prinsdal skytebane: Stor salamander Øvre Ljandammen: Liten salamander og spissnutet frosk Andersendammen: Spissnutet frosk Postdammen: Liten salamander, spissnutet frosk og padde Lindbæckdammen: Stor salamander, liten salamander og spissnutet frosk Orm ydammen: Liten salamander Bygdøy kongsgård: Stor salamander og liten salamander Besserudtjernet: Liten salamander og padde Kongedammen: Liten salamander og padde Voksenkollveien 3: Vanlig frosk Holmenkollveidammen: Vanlig frosk og padde Thorleif Haugsvei 3: Vanlig frosk Thorleif Haugsvei 15: Vanlig frosk og padde Thorleif Haugsvei 12: Vanlig frosk og padde Voksenkollveien 30: Vanlig frosk Voksenkollveien 14: Padde Hovindammen: Liten salamander Bleik ydammen: Liten salamander
Stiftelsen Norsk Naturarv, Selteveien 188, 3512 HØNEFOSS, Telefon: 90 62 76 14, e-post: odel@odel.no, Copyright: © Norsk Naturarv