Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Torbjørntjern, Movatn, Maridalen

Torbjørntjern, Movatn, Maridalen

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Tjern.
Areal: Omkring 5600 m².
Største dybde:  Ca. 5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 2 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: God.
Vegetasjon: >10 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Mellom skogsområde og boligfelt. Lysåpent.
Moh.: 247.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: God. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Gytetid nettopp begynt. Ingen voksne individer. Ca. 40–50 eggklaser fordelt på to hoper. 1. 35–45 eggklaser i tjernet. 2. 7 eggklaser i myrpytt inntil tjernet.
Fisk: Ja.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 60° 01'.42.2"N 10°48'21.7"Ø (tjern) og 60° 01'.45.2"N 10°48'19.6"Ø (myrpytt).(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 22.4.2016.
Eier: Offentlig.
Gnr./bnr.: 999/1.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv