Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Breisjøen, Lillomarka

Breisjøen, Lillomarka

Type: Stort skogsvann.
Areal: 198,2 daa.
Største dybde: 34 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 5 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: God.
Vegetasjon: < 20 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Lysåpen.
Høyde: 249 moh.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk og stabil. (Sannsynligvis helt i begynnelsen av gytingen.) Bestanden får 7 av 10 poeng.
Antall gyteplasser: 4. 1: 5 eggklaser, 2: 1 eggklase, 3: 4 eggklaser og 4: 5 eggklaser. Eggklasene var nylagte til tre dager gamle. Ingen voksene individer ble sett.
GPS-koordinater: 1: 59°58'.47,1" N 10°51'52.7" Ø, 2: 59°58'.52,2" N 10°51'48.6" Ø, 3: 59°58'.55,6" N 10°51'31.1" Ø og 4: 59°58'.55,9" N 10°51'30.7" Ø (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Fisk: Sannysnligvis.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 29.4.2017.
Gnr./bnr.: 95/9/10.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2017.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv