Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Setertjern

Setertjern

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Tjern.
Areal: 19 500 m².
Største dybde:  Ca. 5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 2 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Middels.
Vegetasjon: Ca. 10 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Sivbevokst bredde nord-øst i tjernet. Lysåpent.
Moh.: 294.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Gyteting avsluttet for 510 dager siden. Ingen voksne individer. 50–70 eggklaser i en hop.     
Fisk: Ja.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°58'.38.2"N 10°49'38.0"Ø.(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 27.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 75/299.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv