Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Kringla

Kringla

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Tjern.
Areal: 29 100 m².
Største dybde:  Ca. 5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 3 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Middels.
Vegetasjon: Ca. 20 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Skog. Lysåpent.
Moh.: 263.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels. Bestanden får 5 av 10 poeng.
yteting avsluttet for 510 døgn siden. Ingen voksne individer. 2040 eggklaser fordelt på tre hoper. Henholdsvis  510, 10–20 og 510.       
Fisk: Ja.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°58'.37.8"N 10°48'19.6"Ø, 59°58'.35.9"N 10°48'22.4"Ø og 59°58'.34.0"N 10°48'25.1"Ø.(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 27.4.2016.
Eier: Oslo kommune.
Gnr./bnr.: 999/1.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv