Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Dausjøelva

Dausjøelva


Dausjøelva mot syd-øst. Gyteområdet ses som det oversvømte området i forgrunnen. Dato: 19.04.07. Foto: Torbjørn Røberg.

 

 

Areal: Ca. 2000 m².
Største dybde: Ca. 2 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 1,5 m.
Tilstand, elv: God.
Vegetasjon: Lite. Ulike vannplanter som tåler strøm.
Gjennomstrømning: 1 m/sek.
Amfibier: Vanlig frosk.
Tilstand, frosk: God. Det ble iakttatt 1 samling med eggklaser. Denne besto av 16 eggklaser. Det ble iakttatt 12 frosker. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Fisk: Ukjent.
Historikk: Nyregistrert: Første dokumentasjon av amfibier i 2007. Dammen er tidligere ikke undersøkt.
Omgivelser: Skog og beitelandskap. Dausjøelva renner ut i Dausjøen. Elva renner her gjennom et sumpområde som grenser mot Sørbråten gård mot nord. Eggene lå i et oversvømt område ved elven 150 m fra oset.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 19.04.07.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: -

 


Dausjøelva mot nord-vest. Gyteområdet ses som det oversvømte området i forgrunnen. Dato: 19.04.07. Foto: Torbjørn Røberg.


Froskeegg i Dausjøeva. Dato: 19.04.07. Foto:


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv