Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bånntjernveien 5

Bånntjernveien 5

Dam, Bånntjernveien 5

Fotografert 10.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 500 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Liten.
Amfibier: Stor salamander, liten salamander og padde.
Tilstand, liten salamander: Ukjent, ingen dyr iakttatt.
Tilstand, stor salamander: Ukjent, ingen dyr iakttatt.
Tilstand, padde: Fire dyr iaktatt.
Fisk: Ingen iaktatt. Angivelig ble det satt ut ørret i 1980.
Historikk: Stor og liten salamander dokumentert i 1988/89. Padde påvist 14.4.2007
Omgivelser: Villahager og skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.5.2006 og 14.4.2007.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 35/137.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv