Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Øvre dam, Brekke, Maridalen

Øvre dam, Brekke, Maridalen

Haugmannsveien-22.jpg
Dato: 25.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Dam.
Areal: Omkring 400 m².
Største dybde:  Ca. 1,5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 0,5 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: God.
Vegetasjon: >5 % av bunnen.
Omgivelser: Jordbruksområde.
Beliggenhet: Bekk i ravine. Lysåpen.
Høyde: 154 moh.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk og stabil. Bestanden får 5 av 10 poeng.
Gyting nettopp begynt. Omtrent 15 eggklaser spredd over en lokalitet. Ingen voksne individer.
Fisk: Antagelig ikke, ikke iakttatt.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59° 58'.14,0"N 10°46'20.4"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 25.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 53/2.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

1.Brekke, Ø.dam.Maridalen 2016. Egg.500.JPG
Dato: 25.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv