Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Thorleif Haugsvei 8

Thorleif Haugsvei 8

208-Thorleif-Haugs-vei-8.jpg

Dato: 8.5.2013. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Ca. 100 m².
Største dybde: 2 m.
Gj.snitt dybde: 1,5 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Lite, mindre enn 5 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Liten.
Amfibier: Liten salamander, buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, liten salamander: Svak og stabil. Bestanden får 3 av 10 poeng.
29.5.2013: En hann.
Tilstand, frosk: Middels sterk og stabil. Bestanden får 6 av 10 poeng.
2.5.2013: Midt i gytetiden. Åtte frosker og syv eggklaser. 
8.5.2013: Gyting avsluttet. Ingen frosker og omkring 15 eggklaser. Alle eggklasene lå sammen nord-vest i dammen.
29.5.2013: Eggklasene borte. Verken frosk eller rumpetroll ble sett.
Tilstand, padde: Sterk og stabil. Bestanden får 8 av 10 poeng.
2.5.2013: Ingen padder.
8.5.2013: Midt i gytetiden. 12 padder.
29.5.2013: Gyting avsluttet. Verken padder eller rumpetroll ble sett.
Fisk: Utsatt fisk, ukjent art. Fisken antas å ha liten negativ påvirkning på amfibiebestanden. Eierne fortalte at dammen oppsøkes hvert år av frosk og padde, og at bestanden er stabil. Årets antall var representativ for tidligere år.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Hage.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 2., 8. og 29.5.2013.
Kommentar til overvåking: Kun frosk iakttatt 2. mai. Kun padder og froskeegg iakttatt 8. mai. Ingen rumpetroll ble sett 21. mai.
Eier: Privat.

Thorleif-Haugsvei-8-II.jpg
Padder. Dato: 8.5.2013. Foto: Norsk Naturarv.

Thorleif-Haugs-vei-8-egg.jpg
Froskeegg. Dato: 8.5.2013. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv