Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta

Svarta, Brannfjell ved Ekebergsletta

Areal: Arealet er oppskrittet til 1200 m² (60  × 20m).
Største dybde: 1,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,5-1 m.
Tilstand, dam: God. Dammen må karakteriseres som en av Oslos beste amfibiedammer, da både stor– og småsalamander ble funnet, likeså spissnutet frosk. Tettheten av salamanderlarver var høy: Ti håvtrekk ga 26 larver av storsalamander, 33 larver av liten salamander. Makrovegetasjon dekket rundt en tredel av overflata. Vannet var noe humuspåvirket(fargetall 65), svakt basisk (pH 7,4) og middels ioneholdig (60 μS/cm).
Amfibier: Stor salamander, liten salamander og spissnutet frosk.
Beliggenhet: Dammen ligger inne i populært turområde på Brannfjell, sørøst for Ekebergsletta. Den er ikke avmerket på økonomisk kartverk eller kart i M711-serien (målestokk 1:50.000), men finnes på sykkelkart utgitt av kommunen.
Høyde: 195 moh.
GPS-koordinater: 0600273-6640289.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008 etter tips. Dammen er tidligere oppgitt å være tom for amfibier.
Omgivelser: Skog.
Undersøkt: 15.6.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv