Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Holmendammen

Holmendammen

Holmendammen. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 2200 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Starr og dunkjevler langs dammen vest- og nordside.
Gjennomstrømning: God vanntilførsel. Bekk renner ut i dam.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk. Det ble iakttatt 3 samlinger med eggklaser. Disse besto av 15-25 eggklaser hver. Bestanden får 8 av 10 poeng.
26.4.2013: Rundt 12 frosker og 50 eggklaser. Eggene var nylagte til rundt tre døgn gamle.
9.4.2014: Ingen frosk. Rundt 20 eggklaser. Eggene så ut til å være omkring tre døgn gamle.
Fisk: Ørret, ørekyte og abbor.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Norsk Naturarv i 2007. Dammen er tidligere oppgitt å være tom for amfibier. (Sandaas, 1996).
Omgivelser: Park i villastrøk.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkingsdato: 30.4.2007, 26, 30.4. og 2.5.2013, 10.4.2014 og 9.4.2015.
Eier: Oslo kommune.
G.nr./b.nr.: 27/331.


Området der alle de tre gyteområdene ligger. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

Holmendammen-egg-2014.jpg
Froskeegg nord i dammen. Dato: 10.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

Holmendammen-egg-II-2014.jpg
Froskeegg nord-vest i dammen. Dato: 10.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.


Nyklekkete rumpetroll av vanlig frosk. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


Omgivelsene rundt bekkeoset der frosken legger egg. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv