Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Kambrosilur

Kambrosilur

Kambrosilur er en fellesbetegnelse for de geologiske periodene, kambrium, ordovicium og silur. Dette er den eldste epoken i Jordens oldtid. Perioden strekker seg fra 410 til 550 mill. år tilbake i tid. Kambrosilurske bergarter er vanlige i Oslofeltet som strekker seg fra Langesundsfjorden til Mjøsa.

Bergarten er sedimentær (bygget opp av løsmasser) og har sin opprinnelse i et tropisk korallhav. Sedimentene er bygget opp av leire (forsteinet til skifer) og kalkslam (forsteinet til kalkstein). Skiferen og kalksteinen ligger agvis slik at kambrosiluren har mørke og lyse striper. Leiren er transporter langs til havs fra fjerntliggende land. Kalkslammet derimot er skapt på stedet og er rester (oppmalte skjelettrester) av døde dyr.

Mosdyr omgitt av armføttinger. Størrelse: 2:1. Bilde fra Ringerike, Buskerud.

Perioden innledes av den kambriske eksplosjon. I løpet av kort tid oppsto det et mangfold av avanserte flercellete dyr i havet uten en fossil fortid. Dette er snegler, armføttinger, blekkspruter og koraller – mange av gruppene har ikke forandret seg nevneverdig siden de utviklet seg. Disse dyrene bygget opp havets økosystemer den gangen og gjør det fortsatt. Enkelte steder i Oslofeltet kan Norges fossile verden med rike forekomster av fossiler med sjøliljer, blekkspruter, trilobitter, koraller og armføttinger sees.

Kambrosiluren i Norge er enestående da vi har en ubrutt rekkefølge av hele periodens 140 mill. år. Den begynner med da Norge ble oversvømmet og avslutter med at landet på nytt blir tørt land. Kambrosilur inneholder opplysninger om en tid da livet sto for et viktig gjennombrudd på Jorda. Flere fossilforekomster i Norge har internasjonal verdi da de gir et innblikk i hvordan deler av miljøet i verden så ut. Tilgjengeligheten er dessuten stor i landet siden istiden har flere steder fjernet løsmasser som skjulte berget i tillegg til at mange av lokalitetene ligger ved fjorder og innsjøer der vannet vasker berget rent. De beste stedene å oppleve dette urhavet der livet tok spranget fra primitive til avanserte livsformer er i Langesund, Hurum, Asker, Bærum, Oslo, Ringerike, Hadeland og Mjøsa.

Kambrosilur. Lindøya i Oslofjorden

De lyse stripene i den kambrosilurske berggrunnen er dannet av kalk og de mørke av leire. Bildet er fra Lindøya i Oslofjorden, Oslo.

dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv