Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Trollvann

Trollvann

Trollvann.jpg
Dato: 23.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 22 000 m².
Største dybde: 10 m.
Gj.snitt dybde: 5 m.
Tilstand, dam: Stabil.
Vegetasjon: 10 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Bekk.
Amfibier: Padde.
Tilstand, padde: Middels og stabil. Bestanden får 7 av 10 poeng.
23.5.2014: Midt i gytetiden. 12 padder.
Fisk: Ja, ukjent
Historikk: 
Dokumentert av Norsk Naturarv etter tips i 2014.
Omgivelser: I skog ved hytte, turvei og slalåmbakke.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°57'39.1"N 10°48'29.8"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 23.4.2014.
Kommentar til overvåking: .
Eier: Offentlig.

Trollvann-med-padde.jpg
Dato: 23.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv