Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Grefsentoppen

Grefsentoppen

Grefsenkollenpytt.jpg
Dato: 9.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 15 m².
Største dybde: 50 cm.
Gj.snitt dybde: 20 cm.
Tilstand, dam: Ustabil mht. vannmengde.
Vegetasjon: 100% av bunnen om våren.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak. 3 av 10 poeng. Seks eggklaser.
Fisk: Ingen.
Historikk: Oppdaget i 2015 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Mellom skianlegg og gangvei i skog.
Vannforhold: Pytten er et søkk som fylles med vann om våren og tørker ut om sommeren. Bunnen er dekket av mose, og gresstuster spirer i vannet under gytingen.
Overvåkingsdato: 9.4.2015.

Grefsenkollenpytt-egg.jpg
Froskeegg. Dato: 9.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv