Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Torgvei 50, Økern

Torgvei 50, Økern

Areal: 350 m².
Største dybde: 1 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: Middels. Liten salamander voksen og larver ble funnet, samt fiskeyngel.
Amfibier: Liten salamander.
Beliggenhet: Dammen ligger i villastrøk like vest for Bjerkebanen.
Høyde: 150 moh.
GPS-koordinater: 0600877-6646092.
Tilstand, dam: Den er inngjerdet og omgitt av høye løvtrær, og hadde ved undersøkelsen den 15. juni lav vannstand etter lang tids tørke. Nordre del var tørr. 80% av overflata var dekket av flytebladsplanter. Vannet var sterkt brunfarget (fargetall 160), hadde et middels ioneinnhold (88 μS/cm) samt nøytral pH (6,8).
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er ikke tidligere undersøkt.
Omgivelser: Villastrøk.
Undersøkt: 15.6.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv