Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Thorleif Haugsvei 15

Thorleif Haugsvei 15

Dam, Thorleif Haugsvei 15

Fotografert 08.05.06.
Foto: Norsk Naturarv. Dato: 8.5.2006.

Areal: 450 m².
Største dybde: 4 m.
Gj.snitt dybde: 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Liten.
Amfibier: Buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, padde: Svak og stabil. 1 padde. Bestanden får 1 av 10 poeng.
Tilstand, frosk: Svak og stabil. 2 frosker. Bestanden får 2 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: I 1988/89 ble dammen registrert som amfibietom.
Omgivelser: Skogstomt.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 8.5.2006.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 33/218.

Fotografert 08.05.06.
Hannpadder og -frosker klamrer seg til alt som rører på seg. I dette tilfellet har frosken huket tak i en padde. Foto: Norsk Naturarv. Dato: 8.5.2006.

 

 


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv