Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Øvre (østre) dam, Jomfrubråtveien 40

Øvre (østre) dam, Jomfrubråtveien 40

Ved Jomfrubråtveien 40 på Ekeberg ligger fire kunstige dammer innenfor et område på drøye 100 x 50 m. Høyde over havet er 120–125 m. I 1989 ble spissnutet frosk funnet i den nordre dammen (0599096-6640679), og gjenfunnet på samme sted i 2008. I de øvrige 3 dammene ble det ikke gjort funn av amfibier for 20 år siden. Ved besøk 13. juni 2009 ble spissnutet frosk påvist i alle, i tillegg ble småsalamander funnet i den nedre (søndre) dammen. En måned senere ble disse funn gjentatt, samt at liten salamander nå også ble funnet i den øvre (østre) dammen. Oppsummert har vi her fire reproduksjonsdammer for spissnutet frosk, og to for liten salamander! Dammene har endret karakter i løpet av de 20 årene. Fra å være relativt vegetasjonsfattige har de grodd godt til og trolig blitt bedre egnete som amfibiedammer.

Areal: 600 m².
Største dybde: 1,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,5-1 m.
Tilstand, dam: God.
Amfibier: Liten salamander og spissnutet frosk.
Beliggenhet: Sirkelrund pryddam med andehus på en øy, mellom slette og boligområde.
Høyde: 120–125 moh.
GPS-koordinater: 0599150-6640655.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er tidligere oppgitt å være tom for amfibier. 20 år tidligere var den relativt vegetasjonsfattig. Den er restaurert og noe utvidet i løpet av de senere år, men har grodd svært godt til. Anslagsvis 85–90% av bunnen er dekket av moser.
Omgivelser: Lund.
Undersøkt: 13.6.2009.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv