Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Lok. 2 a. ”Salamanderdammen”

Lok. 2 a. ”Salamanderdammen”

Areal: 40-50 m².
Største dybde: 50 cm.
Gj.snitt dybde: 40 cm.
Beskrivelse: Liten steinblokkdam, den er nesten fri for vegetasjon, og har solrik beliggenhet. Dammen er full av nyklekkete padderumpetroll. En voksen liten salamander hann er observert i dammen. Det ble rapportert om stor salamander her, men kilden har i ettertid meldt at det mest sannsynlig var liten salamander som ble observert.
Amfibier: Liten salamander og padde.
Beliggenhet: Solrik til i åpent lende.
Høyde: 205 moh.
GPS-koordinater: 0602553-6647348.
Tilstand: Dammen har nøytralt vann (pH 6,8) med noe brunfarge (fargetall 50) og middels ioneinnhold (58 μS/cm). 25. mai var vannstanden sunket noe, og dammens areal er halvert. Senere var vannet sunket ytterligere, men dammen tørket trolig ikke helt inn. Ingen reproduksjon hos salamander ble registrert.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er ikke tidligere undersøkt.
Omgivelser: Boligstrøk.
Undersøkt: 21.5.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv