Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Nedre dam, Brekk, Maridalen

Nedre dam, Brekk, Maridalen

3.Brekke, N.dam. Maridalen2016.500.JPG
Dato: 25.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: Omkring 500 m².
Største dybde:  1 m.
Gj.snitt dybde: 0,5 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: > 50 % av bunnen.
Gjennomstrømning: God.
Beliggenhet: Jordbrukslandskap inntil stort vann.
Høyde: 153 m.o.h.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels sterk og stabil. Bestanden får 8 av 10 poeng.
Gytetiden nettopp begynt. 50 til 60 eggklaser fordelt på to områder. Ingen voksne individer.
Fisk: Ingen.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.
Omgivelser: Jordbrukslandskap.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59° 58'.15,3"N 10°46'24.9"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
59° 58'.15,4"N 10°46'24.9"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 25.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 53/2.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.

3.Brekke, N.dam. Maridalen2016.Egg.500.JPG
Dato: 25.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv