Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Kongedammen

Kongedammen

Kongedammen


Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 400 m².
Største dybde: 3 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Gressvekster dekker 1/20 av dammen.
Gjennomstrømning: Liten vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander og padde.
Tilstand, liten salamander: God og stabil. Fem salamandere ble sett. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 5 m². Bestanden får 7 av 10 poeng.
Tilstand, padde: God og stabil/i vekst. Elleve padder ble sett. Paddetettheten vurderes å være 1 per 20 m². Bestanden får 4 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk:Nyregistrert: Første dokumentasjon av padde i 2006. I 1988/89 var det kun registrert liten salamander i dammen. Tidligere har det blitt hørt padde, men aldri sett. Årets iakttagelse av 11 padder betegnes som overraskende. Padde ble dokumentert for første gang av Norsk Naturarv med denne overvåkingen 10.5.2006.
Omgivelser: Skog i utkanten av villastrøk og idrettsanlegg.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 6. og 10.5.2006.
30.04. (1 padde sett) og 2.5.2007. (2 salamandere sett, hann og hunn).
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 33/1088.


Padde øverst til venstre og salamander, hunn, nederst til høyre. Foto: Norsk Naturarv.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv